// _ooOoo_ // o8888888o // 88" . "88 // (| -_- |) // O\ = /O // ____/`---'\____ // . ' \\| |// `. // / \\||| : |||// \ // / _||||| -:- |||||- \ // | | \\\ - /// | | // | \_| ''\---/'' | | // \ .-\__ `-` ___/-. / // ___`. .' /--.--\ `. . __ // ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"". // | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | | // \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / / // ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'====== // `=---=' // 佛祖保佑 稳上首页 // 心中有首页 首页在心中 // .............................................
免费送【站群优化超级蜘蛛池源码】-黑帽SEO-暴风Seo论坛

免费送【站群优化超级蜘蛛池源码】 站群 教程

SEOer★★★★ 787143156 23天前 2285


蜘蛛池超级强大的功能,全自动采集,支持api二次开发!

  也可以当做站群的源程序使用。

  支持给用户开账号,全自动发布,可用于租用蜘蛛池,发布外链使用!

  支持关键词跳转,全局跳转!

  自动采集(腾讯新闻(国内,军事),新浪新闻(国际,军事))

  新闻伪原创,加快收录!

  支持导入txt外推网址,蜘蛛日记,索引池,权重池等等等,更多功能自行发现!

  安装教程:上传后直接访问域名或域名/install进行安装


       1-19111415062S08.png
打赏记录:该主题共收到 0笔打赏。

用户 时间 经验 金币 人民币
评论
最新回复 (92)
返回
发新帖