// _ooOoo_ // o8888888o // 88" . "88 // (| -_- |) // O\ = /O // ____/`---'\____ // . ' \\| |// `. // / \\||| : |||// \ // / _||||| -:- |||||- \ // | | \\\ - /// | | // | \_| ''\---/'' | | // \ .-\__ `-` ___/-. / // ___`. .' /--.--\ `. . __ // ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"". // | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | | // \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / / // ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'====== // `=---=' // 佛祖保佑 稳上首页 // 心中有首页 首页在心中 // .............................................
dedecms织梦网站后台查找方法-黑帽SEO-暴风Seo论坛

dedecms织梦网站后台查找方法 站群 教程

SEOer★★★★ 小帅同学 5月前 7065dedecms不安全,存在的漏洞多,容易拿是大家都知道的事。

那么很多dedecms的人就把网站后台地址改了。

网站后台地址改了以后就相对安全一点。

那么对于我们来说,找到后台就相当麻烦了,但也不一定找不到。

通常是用网站后台扫描器扫描,但后台扫描器很少能扫到dedecms的后台地址。

我这里有几个方法,成功找到dedecms的网站后台的几率很高。

但也不是百分百的,你们可以试下。

原理是通过dedecms系统的其他文件,暴露出真的后台地址。

回复可见打赏记录:该主题共收到 0笔打赏。

用户 时间 经验 金币 人民币
评论
最新回复 (239)
返回
发新帖